Yhteystiedot:

Keskustoimisto
Nuijamiestentie 3 B
00400 Helsinki
Puh. 010 315 2800


ASPERGERIN OIREYHTYMÄ

sin1Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä. Asperger-henkilöllä (AS-henkilöllä) aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja eriasteisesti poikkeavaa.

Aspergerin oireyhtymässä on kyse tietyistä piirteistä koostuvasta käyttäytymiskuvasta, joka on monimuotoinen ja omaleimainen.

AS-henkilöt 

  • ymmärtävät asioiden merkityksiä eri lailla
  • mieltävät ympäristöään eri lailla

Käyttäytymisessä havaittavia  piirteitä ovat 

  • vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa
  • paneutuminen erityisiin mielenkiinnon kohteisiin
  • vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan
  • poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin.

Aspergerin oireyhtymä ei ole psyykkinen sairaus eikä kasvatuksen tulosta.