Yhteystiedot:

Keskustoimisto
Nuijamiestentie 3 B
00400 Helsinki
Puh. 010 315 2800

aut1
AUTISMIN KIRJO virhr1

Autismin kirjon oireyhtymät ovat keskushermoston kehityshäiriöitä. 

Autismin kirjoon kuuluvataut1

  • autismi
  • Aspergerin oireyhtymä
  • Rettin oireyhtymä
  • disintegratiivinen kehityshäiriö sinipala2
  • laaja-alainen kehityshäiriö.

Autismin kirjoon kuuluu Suomessa noin
54 000 ihmistä, joista autistisia on noin 11 000.

kelt3


Tunnusomaisia ulospäin näkyviä erityispiirteitä ovat 

  • poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio
  • epätavalliset reaktiot aistiärsykkeisiin ja 
  • rajoittunut, stereotyyppinen käytös.

Näiden toimintarajoitteiden lisäksi erityispiirteisiin liittyy yksilöllisiä vahvuuksia, esim. hyvä muisti.

Osa autismin kirjon ihmisistä tarvitsee päivittäistä tukea ja hoitoa koko elämänsä ajan.

Yksilöllisen varhaiskuntoutuksen ja koulutuksen järjestelyjen avulla nykyistä suurempi osa autismin kirjon ihmisistä voisi käyttää vahvuuksiaan rakentavalla tavalla.


UUTISOTSKOT

Arjessa alkuun -projektin esite ilmestynyt

Arjessa alkuun – järjestölähtöinen varhainen tuki

Lue lisää

Empowerment-päivät Turussa 15. - 16.11.2014

Jokavuotiset Empowerment-päivät järjestetään tänä vuonna Turussa 15. - 16.11.2014.

Lue lisää

29.9.2014 Avoimia keskusteluiltoja Autismi- ja Aspergerliiton keskustoimistolla

Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projekti ja Suomen Autismiyhdistys SAY järjestävät tänä syksynä autismin kirjon henkilöille ja heidän lähipiirilleen sekä kaikille asiasta kiinnostuneille yhteisiä keskusteluiltoja.

Lue lisää

Seminaari: Hyvinvointia rakentamassa - Aistien huomioiminen rakentamisessa 4.11.

Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestää Autismi- ja Aspergerliiton kanssa yhteistyössä ”Hyvinvointia rakentamassa – Aistien huomioiminen rakentamisessa” -seminaarin tiistaina 4.11. klo 13–16 Otaniemessä, Espoossa. Seminaari on suunnattu esteettömästä rakentamisesta kiinnostuneille, kuten rakennus- ja suunnittelualan ammattilaisille, kuntatoimijoille tai muille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta -tutkimus valmistunut

Sosiaalityön opiskelija Kaisa Kangas Lapin yliopistosta teki pro gradu -tutkielmaa aiheesta "Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta". Tutkielman ohjaavana opettajana toimi yliopistonlehtori Ritva Linnakangas.

Lue lisää