Autismin kirjo - mistä on kysymys?

Autismikirjon häiriö vaikuttaa siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.


Vaikka kaikilla autismin kirjon henkilöillä on joitain yhteisiä piirteitä, vaikuttaa autismikirjon häiriö hyvin yksilöllisesti. Jotkut autismin kirjon henkilöt pystyvät elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämän, etenkin jos heillä on myös oppimisvaikeuksia. Autismin kirjon henkilöillä voi esiintyä aistien yli- ja aliherkkyyksiä liittyen esimerkiksi ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin.


Autismin kirjon diagnoosit on WHO:n kansainvälisessä tautiluokitusjärjestelmässä (ICD) liitetty laaja-alaisiin kehityshäiriöihin. Näitä autismikirjon diagnooseja ovat


Autismin kirjon diagnoosin perässä oleva kirjain/numeroyhdistelmä (esim. F84.0) viittaa juuri tähän kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD).