Autismikirjo - mistä on kysymys?

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Kyse on koko elämän mittaisesta tilasta, joka johtuu keskushermoston erilaisesta kehityksestä.


Autismikirjon oireyhtymä ilmenee jokaisella kirjon henkilöllä hyvin yksilöllisesti ja sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia. Jotkut autismikirjon henkilöt pystyvät elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä, etenkin jos heillä on myös oppimisvaikeuksia. Kaikkien autismikirjon henkilöiden käyttäytymisessä voidaan kuitenkin huomata joitakin näkyviä ja tunnistettavia erityispiirteitä.


Erityispiirteiden voidaan ajatella muodostavan ulospäin näkyvän jäävuoren huipun. Näiden ulospäin näkyvien vaikeuksien taustalla on autismikirjon henkilöllä erilaisia neurokognitiivisia erityisvaikeuksia,jotka selittävät tätä ulospäin näkyvää käyttäytymistä.


Autismikirjon henkilöillä voi esiintyä aistien yli- ja aliherkkyyksiä liittyen esimerkiksi ääniin, valoon, kosketukseen, hajuihin, makuihin ja väreihin.


Autismikirjon henkilöillä on myös erityisiä vahvuuksia kuten esimerkiksi hyvä yksityiskohtien havaitseminen ja keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon kohteisiin.


Joka sadas meistä on autismin kirjolla

Autismin kirjolla on eri tutkimusten mukaan noin 1 % väestöstä, joten Suomessa voidaan tämän perusteella arvioida olevan noin 54 000 autismikirjon henkilöä.Autismikirjon diagnoosit on WHO:n kansainvälisessä tautiluokitusjärjestelmässä (ICD) liitetty laaja-alaisiin kehityshäiriöihin. Näitä autismikirjon diagnooseja ovat


Autismikirjon diagnoosin perässä oleva kirjain- ja numeroyhdistelmä (esim. F84.0) viittaa juuri tähän kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD).Autismikirjon diagnoosit muuttuvat tämänhetkisen tiedon valossa vuonna 2018, jolloin erilliset diagnoosit poistuvat ja tilalle tulee yksi sateenvarjodiagnoosi "autismikirjon häiriö".

Lue lisää diagnoosimuutoksesta TÄSTÄ.