Yhteystiedot:

Keskustoimisto
Nuijamiestentie 3 B
00400 Helsinki
Puh. 010 315 2800

TERVETULOA
Autismi- ja Aspergerliitto ry:n sivuille

liitonlogo


Autismi- ja Aspergerliitto ry      


Vuonna 1997 perustettu Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää autismin kirjon lasten, nuorten ja aikuisten elämän laatua mm. kehittämällä kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

Liitto toimii autismin kirjon henkilöiden edunvalvojana vaikuttaen lainsäädäntötyöhön ja taloudellisiin ratkaisuihin kunnallisten ja valtakunnallisten poliittisten päättäjien avulla.

Liitto tiedottaa autismin kirjosta, toimii yhdyssiteenä autismin kirjoon liittyvässä työssä, järjestää alan koulutusta sekä tukee jäsenyhdistystensä toimintaa jäsenten elämänolosuhteiden parantamiseksi.

RAY tukeeRaha-automaattiyhdistys rahoittaa liiton toimintaa.Autism- och Aspergerförbundet rf


The Finnish Association for Autism and Asperger´s Syndrome


facebook
twitter

Banneri_Apuvälinemessut 2015_800x300_72 dpi

A J A N K O H T A I S T A

Palvelupolkumalli.fi -sivusto tarjoaa tietoa erityislasten perheille ja ammattilaisille

Uudistunut Palvelupolkumalli.fi -portaali julkaistiin 3.9.2015. Nettisivut on suunnattu tapaturmaisesti vammautuneiden, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.

Lue lisää

27.8.2015 Autismi- ja Aspergerliitto mukana yhteisessä kannanotossa Lane ry:n Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suositukseen

Seitsemän järjestön yhteisessä kannanotossa vedotaan, että Suomen Lastenneurologinen yhdistys (Lane) ry täsmentäisi ja korjaisi Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suositusta (07.04.2015) yhteistyössä keskeisten kuntoutuksen eri toimijoiden kanssa, jotta se voidaan nähdä vammaisten lasten ja nuorten lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut turvaavana kokonaisuutena.

Lue lisää

Etsimme kokemusasiantuntijoita esiintymään Arjessa alkuun -videoihin!

Esiintyjiksi haetaan autismin kirjon henkilöitä sekä heidän läheisiään.

Lue lisää

25.8.2015 Autismi- ja Aspergerliitto ry esittää: Vammaislakien uudistus hallituksen kärkihankkeeksi

Autismi- ja Aspergerliitto kannustaa hallitusta nostamaan vammaislakien uudistuksen (ns. VALAS-laki) hallituksen toimeenpanolistalle yhdeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeeksi ja varaamaan lakien toimeenpanon edellyttämät määrärahat ensi vuoden budjettiin.

Lue lisää

Arjessa alkuun -koulutuksia Helsingissä ja Tampereella

Koulutukset on suunnattu kaikille autismin kirjosta kiinnostuneille ja ne ovat maksuttomia. Iltakoulutus on suunnattu erityisesti perheille ja työssään käytännön vinkkejä tarvitseville

Lue lisää

Yhdistysposti 5 on ilmestynyt

Yhdistysposti on liiton järjestösuunnittelijoiden kokoama kirje yhdistysten puheenjohtajille sekä sihteereille ja se on tarkoitettu edelleenjaettavaksi jäsenistölle.

Lue lisää

Vertaistapaamisia isovanhemmille

Autismin kirjon lasten isovanhempien vertaistapaamiset 27.8. ja 17.9.2015 Autismi- ja Aspergerliiton keskustoimistolla Helsingissä.

Lue lisää


Autismi- ja Aspergerliiton

- palveluneuvontaa ma, ke ja to klo 12–15 sekä ti klo 14–17
p. 050 467 3130

          - lakineuvontaa torstaisin klo 17–18          
p. 050 552 0024Sivuston toiminnoista

Tekstin kokoa voi muuttaa yllä olevista suurennuslasipainikkeista. Yhtäsuuruusmerkki palauttaa alkuperäisen koon.

   Pelkän tekstin voi tulostaa yllä olevasta tulostinpainikkeesta. Jos teksti tulostuu liian pienenä, se kannattaa suurentaa suurennuspainikkeella ennen tulostamista.
    Haku-valikko toimii sanahaulla.
    Hakukone  hakee esiin kaikki ne sivut, joilla hakusana esiintyy.

     Sivut näkyvät parhaiten Mozilla Firefox- tai Explorer-selaimilla, kun näytön tarkkuus on 1024 x 768 kuvapistettä tai suurempi.


      ray