Yhteystiedot:

Keskustoimisto
Nuijamiestentie 3 B
00400 Helsinki
Puh. 010 315 2800

TERVETULOA
Autismi- ja Aspergerliitto ry:n sivuille

liitonlogo


Autismi- ja Aspergerliitto ry      


Vuonna 1997 perustettu Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa.

Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää autismin kirjon lasten, nuorten ja aikuisten elämän laatua mm. kehittämällä kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia.

Liitto toimii autismin kirjon henkilöiden edunvalvojana vaikuttaen lainsäädäntötyöhön ja taloudellisiin ratkaisuihin kunnallisten ja valtakunnallisten poliittisten päättäjien avulla.

Liitto tiedottaa autismin kirjosta, toimii yhdyssiteenä autismin kirjoon liittyvässä työssä, järjestää alan koulutusta sekä tukee jäsenyhdistystensä toimintaa jäsenten elämänolosuhteiden parantamiseksi.

RAY tukeeRaha-automaattiyhdistys rahoittaa liiton toimintaa.



Autism- och Aspergerförbundet rf


The Finnish Association for Autism and Asperger´s Syndrome


facebook
twitter







Autismin talvipäivät 2015
                                      Lisätietoja talvipäivistä

A J A N K O H T A I S T A

Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta -tutkimus valmistunut

Sosiaalityön opiskelija Kaisa Kangas Lapin yliopistosta teki pro gradu -tutkielmaa aiheesta "Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen Asperger-aikuisen näkökulmasta". Tutkielman ohjaavana opettajana toimi yliopistonlehtori Ritva Linnakangas.

Lue lisää

Autismin kirjo tutuksi -koulutussarja alkaa Oulussa 18.8.

Autismi- ja Aspergerliiton koulutus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Osioihin voi osallistua erikseen tai kokonaisuutena koko luentosarjaan. Koulutuksessa jaetaan perustietoa autismista.

Lue lisää

Kysely autismin varhaisen tunnistamisen tutkimuksesta

Kansainvälisellä kyselyllä kerätään tietoja eri ryhmiltä, joita autismi erityisesti koskettaa.

Lue lisää

Julkilausuma: Diagnoosiin liittyvä tieto lisää arjen esteettömyyttä

Autismi- ja Aspergerliiton liittokokous ja jäsenyhdistyspäivä järjestettiin Pytynlahdessa, Iitissä 16.–17.5.2014. Liittokokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja teema ”Esteetön arki”. Jäsenyhdistyspäivässä olivat esillä liiton Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toimivat projektit Arjessa alkuun ja Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla. Jäsenyhdistyspäivässä virinnyt keskustelu oli linjassa projektien tavoitteiden kanssa.

Lue lisää


Autismi- ja Aspergerliiton

- palveluneuvontaa ma - to klo 12–15
p. 050 467 3130

          - lakineuvontaa torstaisin klo 17 - 18          
p. 050 552 0024


Sivuston toiminnoista

Tekstin kokoa voi muuttaa yllä olevista suurennuslasipainikkeista. Yhtäsuuruusmerkki palauttaa alkuperäisen koon.

   Pelkän tekstin voi tulostaa yllä olevasta tulostinpainikkeesta. Jos teksti tulostuu liian pienenä, se kannattaa suurentaa suurennuspainikkeella ennen tulostamista.
    Haku-valikko toimii sanahaulla.
    Hakukone  hakee esiin kaikki ne sivut, joilla hakusana esiintyy.

     Sivut näkyvät parhaiten Mozilla Firefox- tai Explorer-selaimilla, kun näytön tarkkuus on 1024 x 768 kuvapistettä tai suurempi.


      ray